En ucuz kalan sektörler hangileri? İşte yanıtı!

image-41

Borsa İstanbul’da birçok farklı sektörden yüzlerce şirket işlem görüyor. Peki bunlardan En ucuz kalan sektörler hangileri? İşte yanıtı!

En ucuz kalan sektörler hangileri? İşte yanıtı! PD\DD ve FK oranına göre en ucuz sektörler bu haberde…

PD/DD oranı bir hisse senedinin sahip olduğu özkaynaklara göre fiyatını ölçme amacıyla kullanılan bir değerleme oranıdır. Hisse senetlerinin ucuz ya da pahalı olduğunu anlamak için kullanılır. Genel kanı yüksek PD/DD ile işlem gören hisselerin pahalı, düşük PD/DD ile işlem gören hisselerin ucuz olduğu yönündedir ancak bu her zaman doğru değildir. PD/DD oranını hesaplamak için şirketin ana ortaklığa ait özkaynakları ve piyasa değeri kullanılır. Özkaynakları negatif olan şirketler için PD/DD oranı hesaplanmaz.

Piyasa Değeri = Hisse Senedi Fiyatı x Ödenmiş Sermaye

PD/DD Oranı = Piyasa Değeri / Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar

PD/DD Nasıl Yorumlanmalıdır?

PD/DD oranı için ilk eşik değer her zaman 1 olarak kabul edilir. PD/DD oranı 1 olan şirket özkaynaklarıyla eşit şekilde değerlenmiştir. Bu rakamın altında kalan PD/DD oranları şirketin özkaynaklarından ucuz fiyatlandığını gösterir. Ancak zarar etmesi beklenen şirketlerde 1’in altında PD/DD oranı görülmesi normaldir, çünkü edilen zararlarla özkaynaklar erimeye devam edecektir. 1’in üzerindeki rakamlar şirketin özkaynaklarından daha fazlasına işlem gördüğünü gösterir ancak bu her zaman o hisse senedinin pahalı olduğunu göstermez.

PD/DD oranını anlamak için öncelikle özkaynakları anlamak gerek. Bir şirketin sahip olduğu bütün varlıklardan yükümlülükleri çıkartıldığında kalan tutar o şirketin özkaynaklarıdır. Yani şirket bugün kapatılsa ve eldeki varlıklar ile borçlar ödense elde kalacak olan tutardır. Ancak çoğu durumda varlıklar güncel değerlerinin altında bilançoda gözükürken, yükümlülükler mevcut değerleriyle gözükür. Bu yüzden şirketlerin gerçekte sahip oldukları özkaynaklar genellikle bilançoda yazandan daha fazladır.

PD/DD oranı çoğu zaman aynı sektörde faaliyet gösteren şirketleri kıyaslamak için kullanılır. Bunun sebebi aynı sektörde faaliyet gösteren şirketlerin bilanço yapılarının benzer olmasıdır. Sanayi, ulaşım, haberleşme, enerji gibi yüksek sermaye ve aktif büyüklük gerektiren sektörlerle, yazılım, teknoloji, hizmet gibi sektörlerin çarpanlarını kıyaslamak doğru değildir.

F/K oranı bir hisse senedinin elde ettiği kâra göre fiyatını ölçme amacıyla kullanılan bir değerleme oranıdır. Kâr çarpanı olarak da bilinir. Hisse senetlerinin ucuz ya da pahalı olduğunu anlamak için kullanılır. Yüksek F/K ile işlem gören hisseler pahalı, düşük F/K ile işlem gören hisseler ucuz kabul edilir ancak bu her zaman doğru değildir. F/K oranını hesaplamak için şirketin son 4 çeyrekte elde ettiği kâr, şirketin ödenmiş sermayesi ve hisse senedi fiyatı kullanılır. Şirket son 4 çeyrek toplamında zarar etmişse cari F/K oranı hesaplanamaz.

Hisse Başına Kâr = Yıllıklandırılmış Net Kâr / Ödenmiş Sermaye

Fiyat/Kazanç Oranı = Hisse Senedi Fiyatı / Hisse Başına Kâr

F/K Nasıl Yorumlanmalıdır?

F/K oranı iki şekilde hesaplanabilir. Bunlardan birincisi son 4 çeyrekte elde edilen kâr ile hesaplanan cari F/K (P/E TTM) oranıdır. İkincisi ise ilerideki 4 çeyrekte elde edilmesi beklenen kâr ile hesaplanan gelecekteki F/K (Forward P/E) oranıdır. Yatırımcılar genelde birinci yöntemi kullanırlar ancak borsalar beklentilerin ve geleceğin fiyatlandığı piyasalar olduğundan gelecekteki F/K oranı daha önemlidir. Son 4 çeyrekte elde edilen kârların önümüzdeki 4 çeyrekte de elde edileceğinin garantisi yoktur.

Geçmiş 4 çeyrekte elde edilen kâr ile hesaplanan cari F/K oranı yorumlanırken net kârın hangi kalemlerden elde edildiğine dikkat edilmelidir. Şirketler bazı dönemlerde tek seferlik olan finansman, yatırım ya da vergi gelirleri elde edebilir. Örneğin döviz kurlarının sert şekilde yükseldiği 2018 yılının üçüncü çeyreğinde, döviz stoku bulunan şirketler yüksek kârlar açıklamıştı ancak aynı yılın dördüncü çeyreğinde bu şirketler düşen kurdan zarar görmüş ve görece düşük kârlar açıklamıştı.

Bu çeyreklerde F/K oranları yanıltıcı şekilde geri çekilmiş ya da yükselmişti. Başka bir örnekle açıklarsak, bazı şirketler yaptıkları yatırımlar sonucu vergi geliri elde eder ve yüksek net dönem kârı açıklayabilirler. F/K oranı net dönem kârı ile hesaplandığından bu şirketlerde F/K oranı o dönem için yanıltıcı olabilir. Fiyat/Kazanç oranının anlamlı olabilmesi için net dönem kârının büyük oranda faaliyetlere bağlı gelirlerden elde edilmesi önemlidir.

İşte o sektörler

F/K ve PD/DD ortalamasına göre en ucuz kalmış sektör ve endeksler:

  • Banka (PD/DD: 0.8, F/K: 2.8)
  • Gayrimenkul (PD/DD: 1.3, F/K: 3.2)
  • Holding, Yatırım (PD/DD: 2.7, F/K: 7.5)
  • Tekstil (PD/DD: 2.4, F/K: 10.3)
  • Gıda (PD/DD: 2.3, F/K: 11.6)

Son dakika haberlerinden ilk siz haberdar olmak için Borsa Vakti bildirimlerini açmayı unutmayınız.

Bizi Twitter ve Telegramdan takip edebilirsiniz En ucuz kalan sektörler hangileri? İşte yanıtı

En ucuz kalan sektörler En ucuz kalan sektörler En ucuz kalan sektörler En ucuz kalan sektörler

Exit mobile version